DOZI

Reklamacje i zwroty

INFORMACJE OGÓLNE
 
1. DOZI.PL nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 
2. Konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 
3. WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.
 
 
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 
1. W celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji DOZI.PL sugeruje korzystanie z kontaktu poprzez adres poczty sklep@dozi.pl
 
2. DOZI.PL na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient jest każdorazowo informowany przez DOZI.PL
 
3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty mailowej zostanie wygenerowany numer reklamacji. O dalszym sposobie postępowania Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
4. Niezależnie od możliwości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, reklamacje można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do DOZI.PL, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dozi.pl lub w formie pisemnej na adres: DOZI.PL Piotr Ordecki, Dział reklamacji, ul. Bohaterów Monte Cassino 26, 23-400 Biłgoraj.
 
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: DOZI.PL Piotr Ordecki, Dział reklamacji, ul. Bohaterów Monte Cassino 26, 23-400 Biłgoraj.
 
6. Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.

Darmowa wysyłka

przy zamówieniu od 1.200zł

Szybka dostawa

do 3 dni roboczych w całym kraju

Atrakcyjne formy współpracy

dla podmiotów gospodarczych

Aktualności